แต่งตั้งกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย       แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี       แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีแทนตำแหน่งว่าง       แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์แทนตำแหน่งว่าง       แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะบดีคณะอุสหกรรมสร้างสรรค์แทนตำแหน่งว่าง       แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้(แก้ไขเพิ่มเติม)       แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์       แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะอุสหกรรมสร้างสรรค์     
     คณะกรรมการสภา
  ทำเนียบกรรมการสภา
  ประวัติคณะกรรมการสภา
     ประกาศ 2557
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
  นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหาคณะบดีคณะอุสหกรรมสร้างสรรค์
  หลักเกณฑ์และประเมินผลงานของคณะบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสภามหาลัยฯ
     ประกาศ 2556
  หลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหาอธิการบดี มหาลัย
  หลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหาคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ผู้ผ่านการตรวจสอบตำแหน่งอธิการมหาวิทยาลัย
  แนวทางการประเมินของสภามหาวิทยาลัย
  นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาลัย
  จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  จัดตั้งสำนักงานเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสนธุ์
  จัดตั้งสำนักงานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  การสรรหานายก
  การจัดตั้งคณะสาธารณสุข
  การจัดตั้งคณะครุศาสตร์
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  2
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  266
 เยี่ยมชมปีนี้ :  3,167
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  16,053
 IP :  54.81.122.22
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       แผนการนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนการนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน : 582)
แผนการนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ...
        KSU RSS

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....